0 votes
in Living by
What are the castes of Tamil actors, and which castes are most prominent in the Tamil film industry? Also, can you provide guidance on how to start a career as an actor or movie star in Tamil cinema?

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

1 Answer

0 votes
by
Brahmins:

Kamal, Meenakshi Seshadri, Ajith (Half Brahmin + Half Khatri), S Ve Segar, Mani Ratnam, Nagesh, Aravind Swamy (By adoption), Vishnuvardhan, YG Mahendra, Gemini Ganesan

Vellalars:

Surya, Sathyaraj, Manivannan, Gnanavel Raja, Vimal, Sibiraj, Sivakumar, Karthi

Mukkalathor:

Karthik Muthuraman, Karunas, Sentil, Vivek, Sivaji, Prabhu, Vikram Prabhu, Gowtham Karthik

Vanniyar:

Santhanam, Thangar Bachchan, Janagaraj

Christians:

Gopika, Lawrence, Vijay, Vijay Antony

Kamma:

Venkatesh, Nagarjuna, NTR Jr, Balakrishna, Rana, Naga Chaitanya, ANR

Others:

Mohanlal (Nair), Mammooty (Mapila Muslim), Rajinikanth (Kshatriya Gaekwad), Trisha (Palghat Iyer), Nayantara (Former Syriac Christian), Arya (Jummadeen Muslim), Prashant (Pallar), Simbu (Udayar), TR (Udayar), Sai Pallavi (Badaga), Brahmanandam (Viswakarma), ******* Shetty (Bunt), Prabhas (Varma Kshatriya), Saratkumar (Nadar), Vishal (Reddiar), Jayam Ravi (Muslim - By Father's religion), Goundamani, Deva, Jai (Parayar), Prakash Raj (Bunt), Vijayakanth (Tamil settled Kapu), Arjun (Vokkaliga or Kuruba), Yash (Vokkaliga), Murali (Lingayat)
...